Utleie regler


Utleie kontrakt for Klubbhuset AL              

KLUBBHUSET A/L


Til leietakere av klubbhuset.


Leiekontrakt


Nøkkel til Klubbhuset hentes på ESSO på Tangvall. Nøkkelen passer til hoveddør i 2.etg., kjøkken, klubbrom (salong), ”klasserom”, toalett og bøttekott. Tilleggsnøkkelen passer til bommen inn til skolegården.


Klubbhuset A/L har ikke ansvar for skader, tyverier av egne gjenstander eller ulykker som skjer når lokalene er leid ut.


Leietaker er ansvarlig for all eventuell tilgrising og skader på bygning og inventar i leieperioden. Skader og evt. rensing må utbedres eller erstattes.


Leietaker skal vaske og rydde lokalene etter bruk hvis ikke annen avtale er gjort. Vaskeutstyr finnes i bøttekottet. Lokalene skal være ryddet og rengjort til kl.16.00 neste dag hvis ikke annet er avtalt.


Er det gjort avtale om vask skal lokalene være ryddet til kl.14.00 neste dag. Stoler og bord settes på plass, oppvaskmaskin settes i gang, søppel kastes i søppeldunk.


Leietaker er ansvarlig for å rydde uteområdet ved klubbhuset (flasker, søppel, sigarettsneiper og lignende). Forsøpling vil bli gjenstand for erstatning fra leietaker.


Klubbhuset disponerer 2 søppeldunker som er plassert under verandaen.

Ved større søppelmengder må dette selv fraktes bort. (skolen dunker skal ikke benyttes)


Før lokalene forlates må det kontrolleres at vinduer er lukket, lys og annet elektrisk utstyr er slått av og dørene låst. Utelys skal stå på.

Varmepumpe ovnen i stuen skal stå på ca. 20 grader.

Ovnene i klasserommet er styrt av en termostat i sikringsskapet, ev. endringer gjøres i sikringsskapet. Nøkkel til sikringsskapet henger i bøttekottet.


Vi henstiller alle som leier lokalet om ikke å la kostbare ting/gjenstander bli stående over natta da tyverier/innbrudd har forekommet tidligere.


Bommen inn til skolegården kan åpnes for å kjøre inn, men den må lukkes umiddelbart. Bommen skal alltid forlates i låst tilstand.


Våre lokaler skal være røykfrie.


Spørsmål kan rettes til:


Edvard Repstad

Tlf.

E-post: post@klubbhus.no


Klubbhuset A/L


Copyright © klubbhus.no